TruvaTour Blog

A basic standard blog page example.

woman-1030895_1280

Obalamy 3 popularne mity o Afryce

Ile jest prawdy w stereotypach o Afryce? Obalamy popularne mity!

 

Rejon niebezpieczny, pogrążony w wojnach, zacofany trzeci świat, kontynent ludzi ubogich, umierających na malarię i AIDS. O Afryce krąży wiele krzywdzących stereotypów. Budują je głównie media, które przekazują negatywne informacje z tego rejonu. To z kokei wywołuje obawy przed Czarnym Lądem i uprzedzenia wobec jego mieszkańców. Pora zerwać z mitami na temat Afryki.

 

Z badań przeprowadzonych dwa lata temu przez fundację Afryka inaczej wynika, że w mediach wciąż częściej używa się pejoratywnego określenia Murzyn zamiast nienacechowanego Afrykanin. To jasno pokazuje, że wolimy obrażać się na poprawność polityczną niż przyznać, że poprzez język budujemy negatywny obraz Afryki.

 

Mit 1. Afryka to Afryka

Mówiąc o Czarnym Lądzie, mamy skłonność do generalizowania poglądów na jego temat. Myślimy o nim jako o jednolitym kulturowo, społecznie, gospodarczo i politycznie obszarze, a przecież Afryka to zróżnicowany kontynent pełen kontrastów. Brzmi to jak pusty frazes, ale w najprostszy sposób oddaje specyfikę Czarnego Lądu. Obok niewyedukowanych przedstawicieli społeczeństwa, żyją tam osoby z wyższym wykształceniem, obok afrykańskich wiosek wyrastają nowoczesne miasta na miarę XXI w., z biurowcami, gdzie swoje siedziby mają prężnie rozwijające się firmy.

 

Mit 2. W Afryce zginę w zamachu terrorystycznym

Na Afrykę najczęściej patrzymy przez pryzmat różnego rodzaju zagrożeń. Jednym z nich są konflikty zbrojne i wysoka przestępczość. To prawda, że w niektórych krajach Czarnego Lądu toczą się wojny i dochodzi do ataków terrorystycznych - przykładem są Sudan, Senegal czy Burkina Faso. Jednak obok nich jest wiele bezpiecznych państw, otwartych na turystów. Dość wspomnieć o Zambii, Tanzanii, Kenii, Mozambiku czy RPA. O zagrożeniach w poszczególnych krajach Afryki na bieżąco informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych - przed wyjazdem warto śledzić ostrzeżenia wydawane przez MSZ.

 

Mit 3. W Afryce zachoruję na chorobę tropikalną

Kolejnym zagrożeniem, którego zwykle się obawiamy są choroby, szczególnie przenoszona przez muchy tse-tse malaria. W rzeczywistości ryzyko zachorowania wśród turystów jest niskie. W ciągu miesiąca podróży bez stosowania profilaktyki wynosi ono w Afryce Zachodniej 1:13, a w Afryce Wschodniej 1:80. A trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że, mimo iż wciąż nie wynaleziono szczepionki na malarię, istnieją dobre środki profilaktyczne, znacząco zmniejszające ryzyko zachorowania. Są to przede wszystkim leki przeciwmalaryczne i repelenty o dużej zawartości składnika DEET. Do niezbędnychp środków zapobiegawczych należą też moskitiera na noc i odpowiednie ubranie na dzień, wykonane z grubych tkanin, z długimi rękawami i w kolorze khaki. Na wiele innych chorób można się zaszczepić przed wyjazdem, np. krztusiec, tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, żółtą febrę czy dur brzuszny. Warto skonsultować tę kwestię z lekarzem. Natomiast, aby uniknąć tzw. zemsty faraona, czyli silnej biegunki lub innych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, wystarczy przestrzegać zasad higieny - myć owoce i warzywa, unikać spożywania produktów mlecznych, a wodę pić tylko ze sprawdzonych źródeł.

 

Mit 4. W Afryce zaatakuje dzikie zwierzę

Trudno pojechać do Afryki i nie zobaczyć dzikich zwierząt - to one są bowiem zwykle celem podróży na Czarny Ląd. Fascynują i przerażają, zachwycają i budzą lęk, który dodatkowo potęgują informacje medialne o turystach zaatakowanych podczas safari przez drapieżniki. Trzeba jednak wiedzieć, że takie wypadki zdarzają się bardzo rzadko i są efektem braku rozwagi ze strony turystów. Safari to bezpieczna przygoda, jeśli przestrzega się obowiązujących zasad. Podstawową jest nieopuszczanie samochodu w miejscu niedozwolonym, bez zgody przewodnika. Zwierzę nie zaatakuje przeciwnika większego od siebie - w tym przypadku jest nim pojazd. Poza tym nie można straszyć zwierząt i hałasować. Gdy uznamy, że rezerwat jest królestwem zwierząt, a my gośćmi, którzy muszą podporządkować się panującym tam prawom, będziemy bezpieczni.  

 

Afryka to piękny kontynent, który wciąż domaga się odkrycia. Warto spojrzeć na nią obiektywnie i świadomie, wyzbywając się stereotypów na jej temat. Rodzą one bowiem negatywne emocje i nieuzasadnione lęki ograniczające chęć poznania Czarnego Lądu we wszystkich jego barwach.

 


Copyrights © 2017 World Magic Tours. Wszelkie prawa zastrzeżone.